És cert que pagarà més qui generi més escombraries i es bonificaran els que en generin menys? Això no beneficiarà els qui fan servir Vilablareix com a poble dormitori en detriment dels habitants del poble de tota la vida?

El sistema porta a porta permet establir en un futur un pagament per generació, és a dir, que cadascú pagui pel que genera, però sempre establint un mínim en funció de determinades característiques, com pot ser la superfície de l’habitatge, el nombre de persones que viuen a la llar, etc.