Aprovada definitivament l'ordenança de residus municipals

 

 

Consola de Depuració per Joomla!

Sessió

Informació de perfils

Ús de la memòria

Peticions a la base de dades