Imprimir aquesta pàgina

Aprovada definitivament l'ordenança de residus municipals