Comparativa de les dades de recollida de residus 2012 (contenidors) 2014-2018 (PaP)

comparativa2018

comparativa2018-2