Això on va?

 AixoOnVa 2018-01 2

Per a més informació consultar aquest enllaç www.residuonvas.cat

 

 

 

Deixalleria de Vilablareix

Carrer Güell, 65 (al costat del Local de Joves) - Tel 972 39 67 52 

HORARI

De dilluns a divendres de 8 a 20h
Dissabtes de 10 a 14h
Diumenges i dies festius  tancat

Què hi puc portar?

 

  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, ..etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper-cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Altres residus: fustes, restes de poda i jardineria, runa.
 

Per poder accedir a la deixalleria, serà necessari disposar d’una targeta que us faran a la mateixa deixalleria el primer dia que hi aneu. Només cal aportar el vostre DNI o, en cas que el DNI no contempli l’adreça de Vilablareix, caldrà aportar un rebut de l’aigua de l’habitatge de Vilablareix. Només s’expedirà una targeta per habitatge.

DSC03011 

Preus públics per a l’ús de la deixalleria 

 

 

 

Llegir 6427 vegades