Mobile Content Resultats i avantatges

Això en mobile
 • Resultats de la recollida porta a porta 2022

  El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

  A continuació es presenten les dades de les quantitats de residus recollits selectivament des de l’1 de gener del 2022 fins al 28 de febrer del 2022.

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

  TOTAL 2022                       
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  366.940
  63.720
  138.860
  14.080
  93.800
  88.510
  75.260
  841.170
          %            
  43,62
  7,58
  16,51
  1,67
  11,15
  10,52
  8,95
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2022: 841.170 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2022:       765.910 kg = 91,05 %

  RESTA 2022:                               75.260 kg = 8,95 %