Mobile Content Resultats i avantatges

Això en mobile
 • Resultats de la recollida porta a porta 2021

  El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

  A continuació es presenten les dades de les quantitats de residus recollits selectivament des de l’1 de gener del 2021 fins al 31 de juliol del 2021.

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

  TOTAL 2021                       
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  207.340
  35.060
  71.000
  9.280
  49.940
  47.200
  43.660
  463.480
          %            
  44,74
  7,56
  15,32
  2,00
  10,78
  10,18
  9,42
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2021: 463.480 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2021:       419.820 kg = 90,58 %

  RESTA 2021:                               43.660 kg = 9,42 %