Mobile Content Resultats i avantatges

Això en mobile
 • Resultats de la recollida porta a porta 2022

  El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

  A continuació es presenten les dades de les quantitats de residus recollits selectivament des de l’1 de gener del 2022 fins al 28 de febrer del 2022.

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

  TOTAL 2022                       
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  243.740
  37.160
  90.640
  9.080
  61.380
  58.580
  50.620
  551.200
          %            
  44,22
  6,74
  16,44
  1,65
  11,14
  10,63
  9,18
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2022: 551.200 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2022:       500.580 kg = 90,82 %

  RESTA 2022:                               50.620 kg = 9,18 %