Mobile Content Resultats i avantatges

Això en mobile
 • Resultats de la recollida porta a porta 2020

  El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

  TOTAL 2020                       
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  291.580
  54.440
  109.240
  13.935
  69.620
  70.540
  55.680
  665.035
          %            
  43,84
  8,19
  16,43
  2,10
  10,47
  10,61
  8,37
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2020: 665.035 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2020:       609.355 kg = 91,63 %

  RESTA 2020:                               55.680 kg = 8,37 %