Mobile Content Resultats i avantatges

Això en mobile
 • Resultats de la recollida porta a porta 2021

  El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

  TOTAL 2021                       
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  144.280
  26.540
  49.260
  6.720
  33.020
  34.580
  33.320
  327.720
          %            
  44,03
  8,10
  15,03
  2,05
  10,08
  10,55
  10,17
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2021: 327.720 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2020:       294.400 kg = 89,83 %

  RESTA 2021:                               33.320 kg = 10,17 %