Mobile Content Resultats i avantatges

Això en mobile
 • Resultats de la recollida porta a porta 2023

  El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

  A continuació es presenten les dades de les quantitats de residus recollits selectivament des de l’1 de gener del 2023 fins al 28 de febrer del 2023.

  Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

  TOTAL 2023                       
  ORGÀNICA
  PODA
  ENVASOS
  VOLUMINÓS
  PAPER
  VIDRE
  RESTA
  TOTAL
    Σ Kg         
  259.780

  71.000

  142.090
  13.400
  94.680
  87.660
  76.420
  845.030
          %            
  42,58
  8,40
  16,81
  1,59
  11,20
  10,37
  9,04
  100

   

  TOTAL RESIDUS GENERATS 2023: 845.030 kg

  RECOLLIDA SELECTIVA 2023:       768.610 kg = 90,96 %

  RESTA 2023:                               76.420 kg = 9,04 %