Tractant-se d’una qüestió important, per què no s’ha consultat la ciutadania?

Des del mes d’Abril s’han fet xerrades i reunions amb la ciutadania per recollir dubtes, suggeriments i decidir determinats aspectes sobre el nou model. Hem convocat reunions amb tots els presidents d’escala per definir un sistema d’aportació personalitzat per a cadascun dels blocs plurifamiliars; hem convocat reunions amb tots els habitatges disseminats per definir la ubicació de les àrees d’aportació tancades; i hem visitat als grans productors per plantejar el sistema que millor s’adapta a les seves necessitats.