Super User

Super User

Resultats de la recollida porta a porta 2023

El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

A continuació es presenten les dades de les quantitats de residus recollits selectivament des de l’1 de gener del 2023 fins al 28 de febrer del 2023.

Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

TOTAL 2023                       
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
56.040
12.980
22.960
2.160
13.700
15.420
13.320
136.580
        %            
41,03
9,50
16,81
1,58
10,03
11,29
9,75
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2023: 136.580 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2023:       123.260 kg = 90,25 %

RESTA 2023:                               13.320 kg = 9,75 % 

Dimarts, 20 Juliol 2021 11:00

Analitzem la fracció resta de Vilablareix

Resultats de la recollida porta a porta 2022

El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

A continuació es presenten les dades de les quantitats de residus recollits selectivament des de l’1 de gener del 2022 fins al 31 de desembre del 2022.

Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

TOTAL 2022                       
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
366.940
63.720
138.860
14.080
93.800
88.510
75.260
841.170
        %            
43,62
7,58
16,51
1,67
11,15
10,52
8,95
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2022: 841.170 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2022:       765.910 kg = 91,05 %

RESTA 2022:                               75.260 kg = 8,95 % 

Divendres, 27 Agost 2021 07:33

Resultats de la recollida porta a porta 2021

Resultats de la recollida porta a porta 2021

El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

TOTAL 2021                       
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
359.460
71.140
123.000
13.560
89.120
81.150
74.800
812.230
        %            
44,26
8,76
15,14
1,67
10,97
9,99
9,21
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2021: 812.230 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2021:       737.430 kg = 90,79 %

RESTA 2021:                               74.800 kg = 9,21 % 

Dijous, 14 Gener 2021 12:31

Informació COVID-19

Degut a la crisi sanitària que estem vivint  creada pel COVID-19, des de l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, s'ha elaborat un document de recomanacions sobre la recollida i gestió de residus a municipis PaP derivades de la pandèmia de Coronavirus COVID-19, d'informació cap a la ciutadania.
Pàgina 1 de 7