Resultats

Resultats (6)

Dimecres, 09 Març 2022 10:04

Resultats de la recollida porta a porta 2022

Escrit per

Resultats de la recollida porta a porta 2022

El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

A continuació es presenten les dades de les quantitats de residus recollits selectivament des de l’1 de gener del 2022 fins al 28 de febrer del 2022.

Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

TOTAL 2022                       
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
151.980
25.380
55.500
5.720
36.980
36.660
34.120
346.340
        %            
43,88
7,33
16,02
1,65
10,68
10,58
9,85
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2022: 346.340 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2022:       312.220 kg = 90,15 %

RESTA 2022:                               34.120 kg = 9,85 % 

Divendres, 27 Agost 2021 07:33

Resultats de la recollida porta a porta 2021

Escrit per

Resultats de la recollida porta a porta 2021

El dia 21 d’octubre de 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix.

Cal recordar que amb el sistema de contenidors al carrer es recollia selectivament només el 38 % del total de residus generats pels veïns i veïnes de Vilablareix.

TOTAL 2021                       
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
359.460
71.140
123.000
13.560
89.120
81.150
74.800
812.230
        %            
44,26
8,76
15,14
1,67
10,97
9,99
9,21
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2021: 812.230 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2021:       737.430 kg = 90,79 %

RESTA 2021:                               74.800 kg = 9,21 % 

Dilluns, 10 Febrer 2020 09:40

Resultats de la recollida porta a porta 2020

Escrit per

Resultats de la recollida porta a porta 2020

El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

TOTAL 2020                        
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
343.560
66.420
128.120
15.635
83.740
81.380
70.560
789.415
        %            
43,48
8,41
16,22
1,98
10,60
10,30
8,93
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2020: 789.415 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2020:        718.855 kg = 91,06 %

RESTA 2020:                                70.560 kg = 8,94 %

 

Dilluns, 11 Febrer 2019 10:43

Resultats de la recollida porta a porta 2019

Escrit per

Resultats de la recollida porta a porta 2019 

El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

TOTAL 2019                        
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
319.560
56.480
125.040
12.440
84.220
76.960
67.180
741.880
        %            
43,07
7,61
16,85
1,68
11,35
10,37
9,06
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2019: 741.880 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2019:        674.700 kg = 90,94 %

RESTA 2019:                                67.180 kg = 9,06 %

 

Dimecres, 07 Març 2018 11:51

Resultats de la recollida porta a porta 2018

Escrit per

Resultats de la recollida porta a porta 2018 

El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

TOTAL 2018                        
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
309.420
68.040
117.420
9.140
80.960
72.880
78.480
736.400
        %            
42,02
9,24
15,95
1,24
10,99
9,90
10,66
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2018: 736.400 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2018:        657.920 kg = 89,34 %

RESTA 2018:                                78.480 kg = 10,66 %

 

Dilluns, 22 Gener 2018 14:27

Resultats de la recollida porta a porta 2017

Escrit per

Resultats de la recollida porta a porta 2017 

El passat 21 d'Octubre del 2013 vam iniciar la recollida de residus porta a porta a Vilablareix. 

Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 38% dels residus generats.

TOTAL 2017                        
ORGÀNICA
PODA
ENVASOS
VOLUMINÓS
PAPER
VIDRE
RESTA
TOTAL
  Σ Kg         
276.800
57.890
101.629
9.020
76.760
59.224
82.200
663.523
        %            
41,75
8,72
15,32
1,36
11,57
8,93
12,39
100

 

TOTAL RESIDUS GENERATS 2017: 492.044 kg

RECOLLIDA SELECTIVA 2017:        581.323 kg = 87,61 %

RESTA 2017:                                 82.200 kg = 12,39 %